måndag 30 november 2015

UPPENBARELSEBOKEN

Författare:
Johannes föddes i den lilla staden Bethsaida i Galileen, som son till en fiskare vid namn Sebedaios. Hans mor, Salome, var moster till Jesus vilket innebar att Jesus och Johannes var kusiner. Johannes hade en äldre bror som hette Jakob och de var tillsammans med sin far delägare i en fiskerirörelse i Kafarnaum.
Johannes och Jakob tillhörde först vildmarkspredikanten Johannes döparens lärjungar, men anslöt sig sedan till Jesus. Johannes blev den yngste av Jesu följeslagare och även den som stod honom närmast. Innan Jesus avrättades bad han kusinen ta hand om Maria, vilket Johannes också gjorde.
Johannes blev en av ledarna för den tidiga messianska urförsamlingen i Jerualem tillsammans med Simon Petrus och Jesu bror Jakob, och han tillhörde sannolikt de troende som lämnade Jerusalem tre år före dess förstörelse. Efter Jerusalems förstörelse blev Efesos i nuvarande Turkiet centrum för den kristna kyrkan. Enligt traditionen bosatte sig Johannes i Efesos för att ansvara för de mindreasiatiska församlingarna sedan aposteln Paulus blivit avrättad i Rom. Johannes blev sedan biskop med säte i Efesos och därifrån bedrev han en omfattande verksamhet i Mindre Asien.

Den grekiska ön Patmos dit Johannes förvisades
Omkring år 95 förvisades Johannes till ön Patmos i Egeiska havet av den romerske kejsaren Domitianus som straff för att han "talat om Gud och vittnat om Jesus". Ett par år senare tilläts Johannes återvända hem till sitt biskopsstift i Efesos. Johannes elev Polykarpos, berättar att Johannes bodde kvar i Efesos och levde ända "till Trajanus dagar". Trajanus blev kejsare år 98. Hieronymus bekräftar den uppgiften då han konstaterar att Johannes dog 68 år efter Herrens lidande.

Förutom Uppenbarelseboken finns tre brev skrivna av Johannes bevarade, liksom hans "Jesusbiografi", Johannesevangeliet. (Källa: Bibelfakta)

Inehåll:
Uppenbarelsebokens final: en förnyad jord
Uppenbarelseboken består huvudsakligen av en redovisning av de framtidsvisioner om "ändens tid" som Johannes fick se under sin tid i den romerska fångkolonin på den grekiska ön Patmos. Han berättar om hur hans gamle kusin och lärare, Jesus från Nasaret, som han inte sett på över 60 år, kommer till honom - nu i en strålande skepnad. Jesus uppmanar honom att skriva ner allt han kommer att få se och sända det till sju församlingar. Sedan dikterar han korta inledande följebrev till församlingarna innan han förklarar att han nu ska visa Johannes vad som väntar i framtiden. Resten av boken består av en rad apokalyptiska skildringar av det som ska ske i historiens slutskede.
Jesus tar fram en bokrulle, försluten med sju sigill, och allteftersom rullens sigill öppnas får Johannes se den ena dramatiska händelsen efter den andra - sekvenser ur den sociala och politiska utveckling som ska äga rum på jorden fram till slutet på den här tidsåldern och Messias återkomst för att upprätta Guds rike på jorden.
Den omtumlande presentationen avslutas med en bländande bild av en förvandlad jord och ett nytt Jerusalem.(Källa: Bibelfakta)

Mannakorn till varje kapitel i Johannesevangeliet:
Upp 1 - Älskad och friköpt
Upp 2 - Det dolda mannat
Upp 3 - En öppen dörr
Upp 4 - Han som inte ändras
Upp 5 - Gör din röst hörd
Upp 6 - Slaktad för Guds ords skull
Upp 7 - Tvättade kläder
Upp 8 - De heligas böner
Upp 9 - Eld, rök och svavel
Upp 10 - Ont i magen
Upp 11 - Två vittnen
Upp 12 - Anklagad?
Upp 13 - Vilddjurets märke
Upp 14 - En ny sång
Upp 15 - Alla folk skall tillbe
Upp 16 - Behåll kläderna på
Upp 17 - Kampen hårdnar
Upp 18 - Världsekonomin kollapsar
Upp 19 - Jesus kommer tillbaka!-
Upp 20 - Den slutliga domen
Upp 21 - Allt blir nytt
Upp 22 - Kom snart!


Studiefrågor till varje kapitel i Johannesevangliet:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar