onsdag 25 november 2015

TREDJE JOHANNESBREVET

Innehåll:
Ett av tre bevarade brev av aposteln Johannes. Det här brevet är ett privat brev till en kristen man vid namn Gajus i en för oss okänd kristen församling. Gajus har för vana att erbjuda husrum till förbiresande kristna och Johannes skriver för att rekommendera några predikanter som är ute på missionsresa och kommer att passera Gajus hemstad. (Källa: Bibelfakta)Mannakorn från tredje Johannesbrevet

Goda exempel - 3 Joh

Bibelläsning: Tredje Johannesbrevet
"Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud." (3 Joh:11 FB)

Föräldrar fruktar ofta att deras barn ska umgås med dåliga förebilder. De vet att förebilder formar barnen. Därför gör föräldrar ofta vad de kan för att deras barn ska vara tillsammans med goda förebilder.

Gud använder ofta goda förbilder för att inpirera oss. Det är ofta genom att umgås med goda förebilder som vi får en hunger efter att växa som kristna.

Men vi ska inte bara följa förebilder. Gud vill även att vi ska vara förebilder som kan vara en inspirationskälla för andra.


Studiefrågor till Tredje Johannesbrevet:

Studiefrågor 

3 Joh 1

Ett personligt anbefallningsbrev med uppmuntran till Gaius

1. v4, varför tror du att detta betyder så mycket för Johannes?

2. vv13 och 14,  varför tror du att Johannes slriver så kortfattat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar