söndag 6 september 2015

KOLOSSERBREVET

Innehåll:
Ett bevarat brev som Paulus skrev till den messianska församlingen i Kolossai i Mindre Asien. Församlingen hade grundats av Epafras som troligen själv blivit omvänd sedan han hört Paulus predika i Efesus och sedan på eget initiativ startat församlingen i sin hemstad.
Nu rådde en förvirrad situation i den huvudsakligen ickejudiska gruppen sedan vissa messiastroende judar undervisat att alla troende måste omskäras och hålla de mosaiska stadgarna. Dessutom hyste de en tro på änglamakter som de menade rådde över världen, en tro som även inbegrep vissa rituella och asketiska föreskrifter.
Paulus redogör för Messias person och verk och förklarar att han fanns före skapelsen och deltog i den och därför står över allting skapat - även över änglarna. Med Messias som sin härskare behöver man varken frukta eller tillbe några andra väsen eller makter.(Källa Bibelfakta)

Minikommentar till kapitlen i Kolosserbrevet:

Kol 1 - Räddad!
Kol 2 - Lev då i honom
Kol 3 - Låt Kristi frid regera i era hjärtan
Kol 4 - "Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren"

Studiefrågor till kapitlen i Kolosserbrevet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar