onsdag 23 september 2015

FÖRSTA TIMOTEOSBREVET

Innehåll:
Brevet är adresserat till Paulus unge medarbetare Timotheos som han lämnat i Efesos. Han hoppas snart komma dit igen, men räknar med att det kan dröja. Därför uppmanar han Timotheos att se till att den rätta läran hålls ren och inte förvrängs och att vaka över att ordningen är god vid gudstjänsterna i församlingen. Han ger också anvisningar om församlingens organisation och vilket ansvar om vilar på vissa ledare i församlingen, diakoner, änkor och äldste.(Källa Bibelfakta)

"Mannakorn" till varje kapitel i Första Timoteosbrevet
1 Tim 1 - Falska läror och den sunda läran
1 Tim 2 - Allas frälsning
1 Tim 3 - Sanningens pelare
1 Tim 4 - Hur tränar man sig i gudsfruktan?
1 Tim 5 - Håll dig själv ren
1 Tim 6 - Att vara nöjd 

Studiefrågor till varje kapitel i Första Timoteosbrevet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar