fredag 11 september 2015

HESEKIEL

Innehåll:
Hesekiel berättar om sitt sällsamma möte med Guds budbärare som kommer ner till honom i en märklig farkost ("hjul inuti hjul") som landar vid floden Kebar. Han får budskap att bära fram både till de fångna i Babel och till sitt folk som fortfarande lever i Jerusalem. Han varnar dem för Guds vrede över och straff för judarnas synder. Herren låter också sin vrede falla över grannfolken.
Han förklarar för de landsflyktiga judarna att Gud och gudsdyrkan måste vara det viktigaste i deras liv. Endast Gud kan återupprätta dem. Han understryker att varje enskild människa har ett ansvar inför Gud. Guds plan och Guds lag måste vara mönstret för deras liv både som folk och som individer. Folket behöver en inre förnyelse genom hjärtats förvandling.
När beskedet om Jerusalems fall nått honom får hans budskap en ny ton. Han tröstar folket och lovar att Gud ska återupprätta dem. Framtidshoppet uttrycks bland annat i en vision av en kommande tid då man ska fira en sann gudstjänst i ett nytt tempel som han beskriver i detalj.
(Källa: Bibelfakta)

"Mannakorn" från varje kapitel i Hesikiel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar